JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT

26.07.2020.
Natječaji

Raspisan je javni natječaj za zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Punat. Obavijest o raspisanom natječaju objavljena je u "Novom listu" 26. srpnja 2020. godine. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «Ponuda za zakup građevinskog zemljišta po natječaju – ne otvarati» na adresu: OPĆINA PUNAT,  Novi put 2, 51521 Punat. 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave. Ponude koje pristignu nakon 15,00 sati dana 10. kolovoza 2020. godine bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima. 
Otvaranje i izbor ponuda obavit će se 11. kolovoza 2020. godine u 12:30 sati u prostorijama Općine Punat. Nepotpune ponude i ponude podnesene izvan utvrđenog roka neće se razmatrati.

Tekst natječaja i grafike - U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici 18. kolovoza 2020. godine u 13:35 sati objavom Odluke o izboru najbolje ponude.