Javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje školske sportske dvorane Osnovne škole “Fran Krsto Frankopan” Krk, Područne škole Punat

15.07.2020.
Natječaji

Općina Punat poziva sve zainteresirane na iskazivanje interesa za korištenje Školske sportske dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk, Područne škole Punat (u daljnjem tekstu: dvorana) za razdoblje od 7. rujna 2020. godine do 18. lipnja 2021. godine.  
Javiti se mogu svi zainteresirani klubovi i udruge, kao i ostale zainteresirane organizacije te grupe građana, koje na bilo koji način okupljaju mještane s područja Općine Punat.
 
Svi zainteresirani moraju podnijeti Zahtjev za korištenje dvorane na propisanom obrascu kojeg se može preuzeti na službenoj web stranici Općine Punat i u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat. Ispunjen i ovjeren Zahtjev potrebno je dostaviti najkasnije do 3. kolovoza 2020. godine na adresu:
Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat uz naznaku: „ZA KORIŠTENJE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE“ ili na e-mail adresu: lana.orlic@punat.hr

Tekst javnog poziva i propisani obrazac - U PRILOGU: