I. Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2023. godinu

10.05.2023.
Obavijesti

Objavljuje se I. Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2023. godinu i I. Dopuna potvrde Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije od 2. svibnja 2023. godine.
 

Plan će biti objavljen u Službenim novinama Primorsko-goranske županije s datumom 12. svibnja, a stupa na snagu 8 dana od dana objave, odnosno 20. svibnja 2023. godine. Poveznica do objave bit će objavljena kada broj bude javno dostupan na web stranici Službenih novina Primorsko-goranske županije.
 
Molimo sve zainteresirane podnositelje zahtjeva za koncesijska odobrenja da obrate pozornost na stupanje na snagu Plana, jer će se svi zahtjevi pristigli prije stupanja na snagu Plana odbaciti kao preuranjeni.