Javni natječaj

09.05.2014.
Natječaji

Javni natječaj za zakup javnih površina za postavu kiosaka i drugih montažnih objekata i naprava na području Općine Punat.