Udruge

PORTAL KULTURNE MREŽE PGŽ

10.11.2016.

Obavještavamo sve zainteresirane da je u studenom, nakon gotovo godinu dana razvoja "pušten u život" portal kulturne mreže PGŽ-a.
 
Na stranici http://kultura.pgz.hr/ možete pristupiti zatvorenom portalu za kulturnu suradnju.
 
Nakon provjere vaša će prijava biti potvrđena i moći ćete pristupiti:
-       Ispunjavanju profila organizacije koju predstavljate
-       Unosu programa koje nudite u program kulturne razmjene

Udruge

Natječaj Ministarstva regionalnog razvoja za udruge na otocima

09.04.2015.

Ovim putem Vas obavještavamo da je Ministarstvo regionalnoga razvoja/Uprava za regionalni razvoj/Sektor za otoke objavio Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima u 2015. godini kojim se udrugama na otocima dodjeljuje financijska potpora osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcijama za 2016. i 2017. godinu. 
 
Financijska potpora po projektu kreće se od 10.000,00 kn do 30.000,00 kn. 
 

Udruge

Stranice