NATJEČAJ ZA PRODAJU I ZAMJENU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT

Objavljuje se natječaj za prodaju/zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Punat. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «Ponuda za kupnju/zamjenu nekretnine po natječaju – ne otvarati» na adresu: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 8. (osmi) dan od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15:00 sati neovisno o načinu dostave.

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Objavljuje se JAVNI  NATJEČAJ  za financiranje programa i  projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je od 5. siječnja 2017. godine do 6. veljače 2017.godine. Prijave koje pristignu bez obzira na način dostave nakon 15.00 sati dana 6. veljače 2017.

Natječaji

GODIŠNJI PLAN raspisivanja javnog natječaja za financiranje programa i projekata od općeg interesa za Općinu Punat u 2017.

Objavljuje se Godišnji plan raspisivanja javnog natječaja za financiranje programa i projekata od općeg interesa za Općinu Punat u 2017. godini i Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava.

Dokumenti se nalaze u prilogu:

Obavijesti

E-sjednice za građane - U novu godinu s novim dizajnom!

Poštovani mještani Punta i Stare Baške i dragi posjetitelji naše web stranice, obavještavamo vas da je u suradnji našeg tima od danas, 30. prosinca 2016., puštena u rad stranica E-sjednice za građane u posve novom ruhu.
Nadamo se da ćete biti zadovoljni novim izgledom stranice koju smo za vas unaprijedili te je sada puno preglednija i lakše je pronaći ono što vas zanima među sadržajem.

Provjerite kako stranica od danas izgleda OVDJE.

Obavijesti

JAVNI NATJEČAJ za zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Punat

Raspisuje se JAVNI NATJEČAJ za zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Punat. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 15 (petnaesti) dan od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 2. siječnja 2017. godine. Ponude koje pristignu 17. siječnja 2017. godine nakon 15,00 sati bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima.

Natječaji

Prikupljanje ponuda za dodjelu poslova dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije javnih površina

Objavljuje se prikupljanje ponuda za dodjelu poslova dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Općine Punat. Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici, neposredno u pisarnicu Općine Punat ili preporučeno poštom na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat s naznakom: PONUDA -  „DDD MJERE„ – NE OTVARAJ, i s naznačenom adresom ponuditelja.
 

Natječaji

Stranice