Obavijest o provođenju PONOVNE javne rasprave o Prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna UPU 6

UPDATE 30. STUDENOGA 2016.! Jedinstveni upravni odjel Općine Punat temeljem članka 93. stavak 3.  Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 80/13) i Zaključka načelnika Općine Punat, KLASA: 350-02/13-01/05; URBROJ: 2142-02-03/13-16-43 od 24. Studenog 2016.

Prostorno planiranje

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU I MONTAŽU RASVJETNIH TIJELA U STAROJ BAŠKI

Objavljuje se poziv za dostavu ponuda za nabavu i montažu rasvjetnih tijela u Staroj Baški. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: RASVJETNA TIJELA“
 

Natječaji

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRIPREMU TERENA ZA PODLOGU IGRALA NA DJEČJEM IGRALIŠTU U PUNTU

Objavljuje se poziv za dostavu ponuda za pripremu terena za podlogu igrala na dječjem igralištu u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: PRIPREMA TERENA ZA PODLOGU IGRALA“
 

Natječaji

Proslava Andrinje 2016. u Puntu

Ovogodišnji program Andrinje počinje u subotu, 26. studenog otvaranjem Adventskog sajma a slijede ga druga događanja, od kojih posebno ističemo svečanu sjednicu Općinskog vijeća Općine Punat koja će se održati 2. prosinca s početkom u 18,00 sati u Narodnom domu.
Pozivamo sve mještane Punta i Stare Baške kao i sve prijatelje i zaljubljenike u Punat da poprate ovogodišnji bogat program prema vlastitim interesima i mogućnostima, te čestitamo Dan općine i župe Punat - Andrinju!

Program U PRILOGU:
 

Obavijesti

PRIJAVA DJECE ZA BOŽIĆNE POKLONE - OBAVIJEST

Molimo roditelje DJECE ROĐENE OD 1. 12. 2010. DO 1. 11. 2016., A KOJA NISU OBUHVAĆENA PROGRAMIMA ŠKOLE NI VRTIĆA (DV "LASTAVICA", DV "SV. M. TEREZIJE" – ČASNE)  
da osobno prijave svoju djecu u Općinu Punat (kod gđe Biserke Lukić, administrativne tajnice - I. kat) i to najkasnije do 2. prosinca 2016.
 

VAŽNO: Djecu ne prijavljujte telefonski jer morate podignuti cedulju s kojom ćete podignuti poklon-paket.

Prilog: 
Obavijesti

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE PUNAT ZA 2017. GODINU

Temeljem čl. 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. br. 85/15)  tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Stranice